-->

Imam Ghazali

Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan hujjatul Islam (argumentator i...

About

Situs Biografi Muslim ini menyajikan biografi singkat para tokoh Islam di Dunia.
Beberapa tokoh dikategorikan mulai dari Nabi, Sahabat, Tabiin, tabiut tabiin, Wali, Ulama, dan lainnya.
Sahabat Nabi adalah orang-orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad, membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan Muslim. Para Sahabat yang utama mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Nabi Muhammad, sebab mereka merupakan penolongnya dan juga merupakan murid dan penerusnya. 

0 Response to "About"

Post a Comment

Popular Posts